Istället för att sitta hemma i helgen så åker vi till Hampetorp, 6,5 mil ifrån oss. En fin camping vid hjälmarens strand.
SAMSUNG CSC

Hampetorp

Hampetorp

Hampetorp

Hampetorp

Hampetorp