Med helt suverän mat kan verkligen rekommenderas.

(Platsen heter Kontesici man kör mot Konoba Gradina)